•     auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, in situatiile prevazute de lege     •     auditul financiar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate ale entitatilor care au optat pentru auditarea situatiilor financiare anuale     •     misiuni de revizuire a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare consolidate, precum si a situatiilor financiare interimare     •     misiuni de asigurare si alte misiuni si servicii profesionale, in conformitate cu standardele internationale in domeniu si cu alte reglementari adoptate de CAFR     •     audit intern     •     auditul fondurilor structurale     •     consultanta financiar-contabila     •     management financiar-contabil     •     cenzorat