•     tinerea sau supravegherea contabilitatii     •     asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii •     examinare/intocmirea situatiilor financiare anuale     •     intocmirea declaratiilor lunare/trimestriale privind obligatiile la bugetul de stat si la bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale si a decontului de TVA     •     intocmirea statelor de plata si calculul contributiilor datorate de societate bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor de sanatate, bugetelor fondurilor speciale     •     analize economico-financiare si evaluari patrimoniale     •     expertize contabile judiciare/extrajudiciare, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege     •     alte lucrari cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativa si informatica     •    asistenta de specialitate pentru infiintarea societatilor comerciale