•     studii si consultanta pe probleme de ordin fiscal     •     asistenta in intocmirea declaratiilor fiscale     •     consultanta privind modul de calcul si declarare a impozitului pe venit (pentru persoanele fizice)     •     asistenta in probleme de TVA, taxe vamale si accize     •     asistenta in aplicarea tarifului vamal     •     fiscalitate imobiliara     •     asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale     •     asistenta fiscala in cauzele aflate pe rolul unei autoritati jurisdictionale     •     asistenta si servicii pe probleme de procedura fiscala     •     asistenta privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale     •     asistenta privind creantele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare     •     expertize fiscale la solicitarea organelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor parti interesate